בית אוטובוסים ניקוי והגיינה לידיים + כפפות

אוטובוסים / ניקוי והגיינה לידיים + כפפות