בית מוסכים מכוני הספידומטר ניקוי והגיינה לידיים + כפפות

מוסכים מכוני הספידומטר / ניקוי והגיינה לידיים + כפפות